Csatornázási hírek

Esemény naptár

Szeptember 2021
H K Sz Cs P Szo V
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Névnap

2021. szeptember 22. szerda
Móric
A Nap kel 06:36-kor,
nyugszik 18:49-kor.

Holnap
Tekla, Lina
napja lesz.

„Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön.

Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet,

megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek

nevében, tanítva őket , hogy megtartsák mindazt,

amit én parancsoltam nektek, és íme,

én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.”

Máté 28: 18-20.

 

ÁLDÁS BÉKESSÉG!

 

Szeretettel köszöntjük Tápiószőlős község honlapjának református egyházunkat bemutató oldalán.

Először szeretnénk megismertetni Önt Egyházközségünk rövid történetével, majd rendszeres és rendkívüli gyülekezeti alkalmainkkal, végül pedig aktuális híreinket olvashatja, melyből tájékozódhat egyházközségünk mindennapjairól.

Szeretettel hívunk minden Kedves Református Testvérünket és minden Kedves Érdeklődőt vasárnapi és hétközi istentiszteleti és egyéb alkalmainkra.

 

A REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

TÖRTÉNETE

 

A község őslakossága az 1800-as évek végén a Jászságból, főként Jászkisérről idetelepült református és másvallású dohány- és szőlőmunkásokból állt. Ezek az emberek akkor a Tápiószeléhez tartozó uradalmak cselédei lettek. A nagy kiterjedésű tanyavilág lassan Tápiószele-Halesz néven koncentrálódott és először egy, majd rövidesen két felekezeti iskolát is épített, de református lakói templomba minden vasárnap Tápiószelére jártak.

1947-ben Tápiószelének „Halesz” nevű határrészéből „Tápióhalesz” néven községet alapítottak. E nevet 1948-ban, Tápiószőlősre változtatták. A magyar „Halesz” helynév a „ha lesz termés, lesz dézsma” szójárásból keletkezett. Azzal kapcsolatos, hogy a tápiószelei homokon telepített szőlő sikeréről nem voltak meggyőződve. (Kiss L.)

A kezdeti időkben istentiszteleteiket az egyik iskolában tartották, e mellett állt a 6 méter magas harangláb. 1958 november 28-án tették le a mai templom alapkövét. Az akkori lelkipásztor, Balogh József nem kis fáradságába tellett, hogy az ÁÉH engedélyét megszerezze, hiszen abban az időben nem volt „divat” templomot építeni. Szigorú szabályok írták elő a méreteit és a jellegét.

Nem épülhetett hozzá semmilyen kiegészítő épület, vizesblokk, csupán imaház jelleggel, kis toronnyal.

Mizsei Sándor bp-i mérnök terve alapján elkezdődött az építkezés, amelyet 1966-ban fejeztek be. A templom észak-déli tengelyben készült, északi 16 méter magas homlokzati toronnyal, amely tk. a templom bejárata előtti nyitott csarnok fölött áll, egyrészt két pilléren, másrészt pedig a templom homlokzati főfalán. A belső 8x15 méteres terét sík, vakolt mennyezet fedi. A templom déli egyenes záródásának közepén áll a szószék, amit Veres Pál helybeli kőműves készített 1959-ben, vele szemben a szószék és a torony felől a karzat. A templomban 150 ülőhely van. Elektromos orgonáját Závodszky György bp-i mérnök készítette 1988-ban.

A toronyban egy harang lakik, mely 73 kg és Seltenhofer Frigyes öntötte 1891-ben, Sopronban.

A tápiószőlősi gyülekezet 1957 óta Tápiószele társegyházközsége, jelenleg, mint Tápiószele-Tápiószőlős-Újszilvás és Farmosi Református Egyházközség néven szerepel, melynek lelkipásztorai voltak: Bányai Géza 1879-1902, Balogh Gyula 1904-1920, Jóba Ferenc 1920-1931, Paczolay György 1932-1936, Balogh József 1936-1963, Gulyás László 1964-1965, Sípos Ete Álmos 1965-1993, Orosz Béla 1993-1996, 1996 október 19.-től pedig Mező István a gyülekezet lelkésze.

 

A 2001. évi népszámláláskor a 3013 lakos közül 905 vallotta magát reformátusnak.

 

A Templom címe:            2769. Tápiószőlős, Kossuth u. 51.

A Lelkészi Hivatal címe:   2766. Tápiószele, Széchenyi u. 19.

Lelkipásztor neve:            Nagy József Mihály

Címe:                             2766. Tápiószele, Széchenyi u. 19.

Telefonszáma:                 06-53-380-033

Mobil:                             30 / 629  - 3046

 

 

A GYÜLEKEZET ÉLETE

 

Heti rendszeres alkalmaink

Istentisztelet:            minden vasárnap de. ½ 10 órakor

Imaóra:                     minden kedden téli időszakban du. ½ 5 órakor

                                                        nyári időszakban du. ½ 7 órakor

Bibliaóra:                  minden szerdán de. 9 órakor

Hittanórák:               októbertől – májusig óvodában nagycsoportosoknak minden

szerdán 11 órakor

szeptembertől – májusig iskolában:

1. osztálynak 5. órában 11.45 – 12.30

2. - 6. osztálynak 12.45 - 13.30

7. – 8. osztálynak 13.30 – 14.00

napköziseknek 14.00-tól

Konfirmáció előkészítő: minden vasárnap ½ 10 órai istentisztelet után

Ifjúsági óra:            minden 2. héten pénteken 6 órától

minden második héten szombaton 4 órától Tápiószelén a gyülekezeti házban

 

Ünnepi alkalmaink:

Karácsony I. II. napján:      úrvacsorás ünnepi istentisztelet de. ½ 10 órakor

Nagypénteken:                 úrvacsorás istentisztelet de. ½ 10 órakor

Húsvét I. II. napján:            úrvacsorás ünnepi istentisztelet ½ 10 órakor

Áldozócsütörtökön:           istentisztelet du. 6 órakor

Pünkösd I. napján:            úrvacsorás ünnepi istentisztelet ½ 10 órakor

Pünkösd II napján:             Konfirmációval egybekötött ünnepi úrvacsorás

istentisztelet ½ 10 órakor

Úrvacsorai alkalmak:            az ünnepi istentiszteletek mellett böjti, újkenyéri,

újbori hálaadó istentiszteleteken de. ½ 10 órakor

Gyermekek Karácsonya: advent III. vasárnapján du. 3 órakor vagy

Szenteste du. 3 órakor

Óévi istentisztelet:            óév napján du. 4 órakor

Szilveszter:                      december 31-én este 8 órától - éjfélig

Újévi istentisztelet:            újév napján de. 10 órakor

 

Rendkívüli alkalmaink:

Aliansz imahét:                       január első teljes hetében du. 5 órakor

Evangélizációs hetek:            ősszel és tavasszal változó időpontban

Gyülekezeti napok:            változó időpontban

Bibliaiskola:                           minden hónap második péntek du. 6 órakor Tápiószelén a gyülekezeti házban

Előadássorozat:                     Keresztyén Tudományos-Kulturális Esték címmel minden hónap utolsó péntekén du. 6 órakor a tápiószelei Művelődési Házban, neves előadók közreműködésével, közérdekű témákban

Nyári Gyemekhetek:           6-16 éves korosztály számára fiú és lány heteket szervezünk, idén június 25-től – július 1-ig a lányoknak, július 2-tól – július 8-ig fiúknak.