A Képviselő-testület tagjai:

Balogné Oláh Johanna - alpolgármester

Pintér Gyula - külsős alpolgármester

Keresztúri Hajnalka

Kiss Béla Jánosné

Komjáti Ferenc Dávid

Pintér János

Szűcs József